• Aanmelden

 • Personen onder de 16 jaar dienen toestemming te overleggen van hun ouders/voogd.

  Het aanmelden* bij Voetbalvereniging Spijkenisse kan via de formulieren onderaan deze pagina. Als u vragen heeft kunt u bij de desbetreffende contactpersoon terecht.

  Selectie 1 en O23
  Dan Blokland (TC)

  Spijkenisse Academy
  Dani Kämpfer (Hoofd Jeugdopleiding)

  Senioren (breedtesport)
  Pim van Hout (Bestuurslid Seniorenzaken)

  Jeugd (breedtesport)
  Manuel van de Vlekkert (Hoofdcoördinator Jeugdvoetbal)

  *Aanmelden via deze formulieren betekent niet dat u automatisch lid bent.

  Proeftrainingen
  Proeftrainingen kunt u aanvragen door het formulier 'Aanmelden Jeugdvoetbal' in te vullen. Geef bij de opmerkingen aan dat u een proeftraining aanvraagt/wenst.

  Ons contributiebeleid en de contributiebedragen kunt u hier vinden.

 • Wilt u geen lid worden maar wel een seizoenskaart voor de thuiswedstrijden van ons eerste elftal ontvangen? Of wilt u een donatie doen?  Klik dan hier

 • Wijzigen

  Gegevensverwerkingsbeleid

   Voetbalvereniging Spijkenisse hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en streeft ernaar om deze gegevens te verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

   De verwerking van de volgende persoonsgegevens is noodzakelijk voor het doel van onze vereniging:

  1. Voor- en achternaam
  2. Geslacht
  3. Geboortedatum
  4. Adres
  5. Postcode
  6. Woonplaats
  7. Telefoonnummer
  8. E-mailadres
  9. Legitimatienummer
  10. IBAN-nummer

  Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van ledenadministratie, communicatie, contributie-inning, organisatie van activiteiten en overige verenigingsdoeleinden. Voetbalvereniging Spijkenisse zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor ze zijn verzameld, tenzij expliciet toestemming is verkregen van de betrokkene of indien dit wettelijk vereist is.

  We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking en wijziging.

  Indien u vragen heeft over ons gegevensverwerkingsbeleid of de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via info@vvspijkenisse.nl

  Via dit formulier kan je wijzigingen van de hierboven genoemde persoonsgegevens doorgeven.

 • Opzeggen of overschrijven

  Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend door dit formulier in te vullen.* 
  Opzeggen kan niet bij de trainers!

  Voor 1 juni dient de opzegging te zijn ontvangen. Lid worden doe je voor een heel jaar. Bij eerdere beëindiging van het lidmaatschap volgt er geen restitutie. Doet een lid een opzegging van het lidmaatschap na 1 juni? Dan betekent dit dat het lid een volledige jaarcontributie aan Voetbalvereniging Spijkenisse verschuldigd is.

  Overschrijving
  De speler behoort zich eerst af te melden bij Voetbalvereniging Spijkenisse. Bij afmelding ontvangt de speler zijn of haar relatiecode. Hiermee kan de overschrijving bij de nieuwe vereniging worden aangevraagd. Een overschrijving van Voetbalvereniging Spijkenisse naar een andere vereniging dient digitaal door de nieuwe vereniging te worden aangevraagd.

  Overschrijvingen dienen voor 15 juni aangevraagd te zijn bij de nieuwe vereniging. Afmelden kan door dit formulier in te vullen.
  Lid worden doe je voor een heel jaar. Bij eerdere beëindiging van het lidmaatschap volgt er geen restitutie.

  Als een overschrijving door zowel Voetbalvereniging Spijkenisse als de nieuwe vereniging als de KNVB is goedgekeurd, kan het zijn dat de speler nog een financiële blokkade* heeft.


  *De vrijgave voor overschrijving of opzegging wordt alleen gedaan indien voldaan is aan de onderstaande voorwaarden:

  1. De contributie en eventueel openstaande boetes zijn allemaal betaald

  2. Alle in bruikleen ontvangen materialen van de club, zoals trainingspakken, tassen etc. zijn ingeleverd.

  Als hieraan niet is voldaan kunnen wij de overschrijving niet accorderen of het lidmaatschap beëindigen. Dat betekent dan dat je weer een jaar contributie verschuldigd zult zijn. Zorg er dus voor dat alle zaken zijn geregeld voor het einde van het seizoen.