• Beste (ouders van) leden van Voetbalvereniging Spijkenisse,

  Het is u vast en zeker niet ontgaan dat de kosten van levensonderhoud aanzienlijk zijn gestegen en dat de energieprijzen daar een groot aandeel in hebben. Leveranciers verhogen momenteel zelfs hun tarieven, ondanks dalende inkoopprijzen voor gas en elektriciteit, omdat ze eerder duur hebben ingekocht.

  Dit alles heeft ook een negatief effect op de ontwikkeling van kosten voor de club en als bestuur hebben we ons moeten bezinnen over hoe we hieraan het hoofd kunnen bieden. Na zorgvuldige overweging over verwachte kostenontwikkeling zijn we tot de conclusie gekomen dat we tijdig maatregelen moeten nemen om de stijging van kosten om te buigen.

  Dit heeft onder andere geresulteerd in het vervelende besluit om per 1 januari aanstaande het douchen bij trainingen op doordeweekse dagen (maandag t/m vrijdag) tot nader order niet meer toe te staan voor alle teams. Vanzelfsprekend zullen we deze maatregel opheffen zodra wij de ontwikkeling van energiekosten zien ombuigen naar een voor de begroting gezond niveau. We zullen dit zorgvuldig in de gaten blijven houden.

  Wij vragen trainers/begeleiders en ouders om zelf verantwoordelijkheid te dragen om hier op te letten en om dit te helpen te realiseren. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de volgende bestuursleden:
  Voetbaltechnische Zaken a.i. (Senioren selectie elftallen 1e en O23, Imke van Dommele)
  Academy (Hans Brekelmans)
  Seniorenzaken (Pim van Hout)
  Jeugdzaken en Hoofdcoördinator (Dew Doekharan)

  Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van ontwikkelingen via bovenstaande collega’s.

  Namens het bestuur
  Arno de Man
  Voorzitter