• Vanaf februari 2024 laat het bestuur leden en andere geïnteresseerden middels een periodieke column weten "wat er speelt".

  Respect
  Respect is een woord wat momenteel veel gebruikt en gezien wordt in het voetbal. Zo ook bij onze club, want we willen een nette club zijn: van spelers en ouders respect voor tegenstanders en scheidsrechters, van en voor trainers enzovoorts. Soms, in de hitte van de strijd, roepen we weleens wat, maar laat dat altijd netjes blijven, zowel uit- als thuiswedstrijden. Ouders, moedig uw kind vooral aan, maar de trainer bepaalt hoe en door wie wordt gespeeld. Dat hoeft niet altijd in lijn te zijn met uw verwachtingen, maar wel vanuit het idee dat voetballen met vooral plezier moet gebeuren, als het kan met winst terug naar huis.

   

  Contributie
  Voor mij verrassend is het bedrag wat nu, begin april, nog betaald moet worden. Mijn reactie was: zoveel!? ? Nu nog!? We hebben dan ook besloten om hier volgend seizoen veel strikter in te gaan zijn, mede in het licht van goed huisvaderschap voor een financieel gezonde club.

  Dit houdt in dat we per bepaalde datum in de eerste helft van het seizoen (nog tijdig te communiceren welke) spelers niet meer zullen toestaan te trainen en te spelen wanneer de contributie niet is betaald. Dit geldt zowel voor Senioren, Academyspelers en breedtesportspelers.

  Voor diegenen die het financieel echt heel lastig hebben kan een regeling worden getroffen, zoals ook nu het geval is.

  Voorjaar
  Was het maar zo dat met de komst van het voorjaar de regen verdwijnt. Helaas is dat niet zo... hetgeen zeker onze grasvelden geen goed doet. De kwaliteit van de velden is dan ook onderwerp van gesprekken met de gemeente, met name omdat we echt aan het maximum van onze capaciteit zitten, qua velden, maar ook qua kleedkamers. Laat alsjeblieft de kleedkamers zo schoon mogelijk achter na een wedstrijd, want onze werkploeg staat soms voor zeer onaangename verrassingen. Leiders en trainers: graag uw toezicht hierop.

  2024-2025
  Al geruime tijd bereiden we ons voor op het komend seizoen. TJC/ HJO en TC besteden enorm veel tijd aan de spelers indeling, maar ook op de achtergrond wordt door veel vrijwilligers al gewerkt om voor alle leden het weer puik op orde te hebben straks en het nóg beter te doen dan dit seizoen. Dank jullie wel hiervoor. We realiseren ons terdege dat dit een extra drukke periode is.

  Samenwerking
  De sponsorgroep heeft het initiatief genomen om samenwerking te zoeken met de business clubs van bv Xerxes DZB en Brielle, wellicht ook met andere bc's. Eerste kennismakingen hebben plaatsgevonden en men zag het samen organiseren van activiteiren als een goede mogelijkheid om verder uit te werken, ten bate van het bieden van mogelijkheden voor sponsors om te netwerken.

  Tot volgende maand!

  Arno de Man
  Voorzitter Voetbalvereniging Spijkenisse
  (namens het Bestuur)