• Vanaf februari 2024 zal het bestuur leden en andere geïnteresseerden middels een periodieke column laten weten "wat er speelt".

  Beste lezers,

  Het gebeurt niet snel dat ik een bericht op de site verzoek te zetten, maar dit is het eerste in een reeks van "Maandelijkse Column van de Voorzitter", een nieuwsbrief voor al diegenen die interesse in de club hebben en benieuwd zijn naar informatie.

  Eenmaal per maand zal ik iets vertellen in mijn column, luchtig, geen langdradige verhalen, soms aanwijzingen, soms ontwikkelingen, soms iets grappigs.

  De column is bedoeld voor spelers (senioren en jeugd, breedtesport en Academy), ouders, vrijwilligers en sponsoren, maar ook voor gemeente belangstellenden en mensen die zomaar eens de website van onze club bezoeken.

  Onze velden
  Zo halverwege het seizoen begint af en toe de zon weer eens te schijnen en kunnen we naar hartelust weer voetballen. Eindelijk eens even geen regen van betekenis. Goed voor onze velden, waarvan we weten dat ze inmiddels bijzonder kwetsbaar zijn en zowel wedstrijden en training soms erg onder druk zetten.
  We zijn dan ook in overleg met de gemeente om te kijken wat we samen aan die kwaliteit kunnen doen.

  Vrijwilligers
  Het behouden en werven van medewerkers is ingewikkeld geworden, vrijwilligers voor uiteenlopende rollen melden zich zelden zomaar aan, we moeten actief op zoek, dan wel alternatieve scenario's bedenken om ze te krijgen en te behouden. Wellicht zijn er onder de ouders van onze jeugdspelers mensen die iets voor de club zouden willen doen. Van zoveel kinderen hebben ouders in het dagelijkse (werkzame) leven vaak raakvlakken met waar wij binnen de club naar zoeken.

  Technisch beleid
  De vereniging kent inmiddels wat we noemen een Technisch Hart, waarin voetbaltechnisch beleid wordt gemaakt en gecommuniceerd met onze medewerkers, zodat we op 1 lijn dat beleid uitvoeren. Op dat vlak hebben we uitdagingen en inmiddels ook stappen voorwaarts gemaakt en verbinding gemaakt tussen breedtesport en selecties, zodat samenwerking en doorstroming mogelijk wordt.

  Sponsoring
  De werkgroep inkomsten heeft inmiddels de sponsoring verder structuur gegeven. Ze biedt sponsorpakketten aan, die op de website zijn vermeld. Behoud van onze huidige sponsors en het werven van nieuwe sponsors is van groot belang voor de inkomsten van de club en nee: niet alles gaat naar het eerste elftal, zoals vaak wordt beweerd, zeker niet. De sponsorgelden worden evenredig verdeeld over ALLE delen van de vereniging.

  Financiële situatie
  We zien als club onze kosten steeds harder oplopen. De inflatie speelt hier een grote rol, denk aan inkoop van producten en de gasrekening die de laatste jaren hard omhoog is gegaan.
  Helaas stijgen de inkomsten niet zo hard als de uitgaven. Dit zal de komende tijd daarom extra aandacht hebben in het bestuur en waar nodig zullen er ook wellicht soms stevige maatregelen genomen moeten worden.

  Bovenstaande zijn zomaar wat aspecten die het bestuur bezig houdt. In volgende columns zal ik weer wat andere zaken delen.

  Arno de Man
  Voorzitter