• Het bestuur heeft, op basis van aanbeveling van het Technisch Hart, Dani Kämpfer aangesteld als Hoofd Jeugd Opleiding, voor een periode van 3 jaar vanaf 1 juni 2024.

  Om Dani genoeg tijd te geven zich in te werken en omdat we de spelers in onze opleiding structuur en inhoud willen blijven bieden is ervoor gekozen Dani per direct te laten starten in zijn nieuwe rol.

  Op dit moment is Dani ook nog trainer van O17, hetgeen hij zal voortzetten tot het einde van dit seizoen.

  Collegatrainers zullen, samen met het Technisch Hart, Dani ondersteunen om een verantwoorde tijdverdeling te kunnen waarborgen.

  Dani zal het ingezette beleid bewaken en uitvoeren, inclusief de brug tussen breedtesport en Academy. Hij zal hier zijn persoonlijke visie in kunnen gaan toepassen en tevens deel gaan uitmaken van het Technisch Hart en Technische Jeugd Commissie".

  Peter Wubben heeft aangeboden om als mentor van Dani op te treden in de ontwikkeling van de jeugdopleiding, hetgeen wat het bestuur betreft een "offer you can't refuse" is.

  We wensen Dani heel veel succes toe!

  Arno de Man

  Voorzitter