• Sinds enige tijd is Voetbalvereniging Spijkenisse bezig met het herstructureren van de sponsorcommissie.

    Sponsoren zijn binnen onze vereniging een onmisbare schakel en om de meerwaarde voor zowel sponsor als vereniging duurzaam te waarborgen is het nodig om onze sponsorcommissie te her-structuren en versterken. Concreet houdt dit in dat de hoofdtaken van de sponsorcommissie in kaart zijn gebracht en dat er aanspreekpunten binnen de vereniging zijn aangesteld voor de verschillende onderdelen van sponsoring en de organisatie hiervan.

    Hoewel de exacte indeling van de organisatie op een later moment bekend zal worden gemaakt, kunnen wij melden dat wij inmiddels een brede groep ondernemers, professionals en bovenal clubmensen bereid hebben gevonden om onderdeel te zijn van de sponsorcommissie.

    De werkgroep bestaande uit Hans Brekelmans, Bart van Hout, Stefan Bohne, Louis Stroobant, Rogier Overhand, Marcel Benner, Arnold Bakelaar, Martijn van Dommele en Paul Schlomer komt op regelmatige basis bij elkaar en zal op korte termijn de nieuwe organisatie structuur en bijbehorende projectmatige en herkenbare aanpak presenteren aan de leden en sponsoren.

    Wil jij graag iets voor de club betekenen binnen de sponsorcommissie op gebied van commercie, administratie, of communicatie, schroom dan niet om een email te sturen naar sponsoring@vvspijkenisse.nl