• Huisregels

 • Clubhuis
  -
   Niet met voetbalschoenen het clubhuis betreden.
  - Er mag niet gerookt worden in het clubhuis. Roken is alleen toegestaan op de terrassen.
  - Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.
  - Sporttassen niet mee het clubhuis in nemen.

  Wedstrijden
  - Heb respect voor elkaar. Binnen en buiten de lijnen. Ook voor je tegenstander.
  - Houd er rekening mee dat scheidsrechters ook voor hun hobby fluiten.
  - Gebruik geen ongetogen taal tegen de scheidsrechter of je medespelers.
  - Laat een trainer niet in het ongewisse. Bel tijdig af als je niet kunt komen.
  - Blijf niet zomaar weg zonder afmelding.
  - Zorg, indien hier om gevraagd wordt, bijtijds voor nieuwe spelerspassen.
  - Onnodige gele kaarten en boetes dienen door het desbetreffende persoon zelf te worden betaald.
  - Alcoholgebruik langs de lijn is niet toegestaan. Ook flesjes frisdrank mogen niet mee langs de langs de lijn, wel in plastic bekers.

  Kleedkamers
  - Maak je schoenen buiten schoon, zodat het ergste vuil niet meegaat naar de kleedkamers.
  - Houd de kleedkamers zo schoon mogelijk, laat geen rommel achter.
  - Houd ook de toiletten netjes.
  - Wees zuinig op je eigen waardevolle spullen. Het bestuur kan bij verlies of vermissing hiervoor geen verantwoording nemen.

  Accommodatie
  - Houd met elkaar onze mooie accommodatie netjes.
  - Voorkom rommel op het sportterrein, er staan buiten voldoende afvalbakken.
  - Plaats de fietsen netjes in de rekken.
  - Houd honden aangelijnd op het terrein.
  - Parkeer alleen in de daarvoor bestemde vakken, houd de wegen vrij voor de hulpdiensten.
  - Parkeer zo fatsoenlijk mogelijk, dat wil zeggen: neem geen twee plekken in beslag.

  Tenue
  - Onze ploegen spelen thuis in het officiele verplichte groen-witte tenue:
     – shirt: wit met verticale baan
     – broek: wit
     – kousen: wit
  - Bij twijfel met tenue bezoekende vereniging oordeelt scheidsrechter.
  - Keepers spelen in een tenue met een afwijkende kleur.
  - Alle toegestane kleding is uitsluitend online verkrijgbaar. Het is niet toegestaan om in een ander tenue dan het Spijkenisse-tenue te voetballen. Als een sponsor bereid is gevonden om de tenues te bekostigen, in ruil voor shirtreclame, moet altijd toestemming aan het bestuur gevraagd worden. 

  Representatie
  - Je draagt het vv Spijkenisse logo op je borst en misschien ook het logo van de sponsor. Hierdoor ben je heel herkenbaar en we hopen dat je het met trots zal dragen. Maar het betekent ook dat bij wangedrag niet alleen jij hierop aangekeken wordt, maar ook de vereniging en eventueel de sponsor. 
  - Als vereniging willen we niet met wangedrag geconfronteerd worden wat zijn weerslag kan hebben op de vereniging of haar sponsoren. Hier zullen we als vereniging dan ook actief op toezien.         

  Kunstgrasvelden
  - Voeten vegen (verwijder zoveel mogelijk modder etc.)

  - Doelen etc. dienen na gebruik van veld te worden verwijderd.
  - Niet met stalen noppen/pinnen betreden.
  - Niet met vlakke zolen op het veld.
  - Veld vrijhouden van glaswerk en kauwgom
  - Geen vuil op het veld.
  - Geen consumpties op het veld.
  - Roken op en om het veld verboden. Roken alleen toegestaan op de terrassen.

  - Bij sneeuw en ijs veld niet betreden.
  - Bij opdooi veld niet betreden.

  KNVB-regels
  - Het is verboden om binnen de grenzen van het sportcomplex vuurwerk af te steken.
  - Het nuttigen van alcoholische dranken is alleen toegestaan in het clubhuis of op de terrassen. Het nuttigen van alcohol langs de lijn is verboden.
  - Buiten het clubhuis mogen non-alcoholische dranken alleen in kunststof of kartonnen bekers genuttigd worden. Glaswerk is op het terras en langs de lijn verboden.
  - Roken op alle velden is verboden. Roken alleen toegestaan op de terrassen.

  Beeldmerk/logo/lettertype
  - Het auteursrecht van de beeldmerken/logo's van Voetbalvereniging Spijkenisse en vv Spijkenisse Academy zijn eigendom van Voetbalvereniging Spijkenisse. Ieder ander gebruik van de logo's is zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van Voetbalvereniging Spijkenisse niet toegestaan. De gebruikte kleur groen in het logo is R64 G174 B73. Het lettertype in het logo is Times New Roman. Hiervan mag niet worden afgeweken.

  Beeldopname beleid
  - VV Spijkenisse hanteert een foto-/videoprotocol voor het plaatsen van foto’s op de website van VV Spijkenisse en voor sociale media zoals Facebook, Twitter en groeps-Whatsapp van teams. In het protocol kunt u de regels lezen waaraan VV Spijkenisse zich houdt als het gaat om foto’s dan wel video-opname van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

  Privacy statement:
  - Voetbalvereniging Spijkenisse verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag in het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door vv Spijkenisse.