• Normen en Waarden-commissie

  Er gebeuren de laatste jaren op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen die de voetbalsport in een minder mooi daglicht stellen en voor veel leden het (spel)plezier bederven. Daarnaast zorgen dit soort negatieve ervaringen er ook voor dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden die willen fluiten, bardiensten willen draaien of één van de andere ontelbare klussen binnen een vereniging willen uitvoeren. Helaas, het valt moeilijk te ontkennen, geldt dit ook voor v.v. Spijkenisse. De ons eens zo normaal geachte normen en waarden lijken op een aantal punten te ver vagen.

  Normen en Waarden
  Normen en Waarden gaan over hoe we met elkaar om willen gaan. En over geschreven en ongeschreven regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden binnen onze vereniging.

  Standpunt bestuur Voetbalvereniging Spijkenisse
  Het bestuur van v.v. Spijkenisse is zich bewust van de veranderende waarden en normen in onze maatschappij. Helaas werpen deze soms een negatieve schaduw op de voetbalsport in het algemeen en v.v. Spijkenisse in het bijzonder. Een ongewenste situatie waar het bestuur dan ook een duidelijk standpunt over inneemt. V.v. Spijkenisse wil een  toonaangevende vereniging zijn waar plezier en recreatie, passie en prestatie op een positieve wijze ingevuld worden, waar we met respect met elkaar omgaan en waar we met elkaar bezig zijn om de club verder vooruit te brengen.

  Statuut ‘Normen en Waarden – daar zorg jij voor’
  Om invulling te geven aan dit standpunt, heeft het bestuur van v.v. Spijkenisse al in 2009 het statuut ‘Normen en Waarden-  daar zorg jij voor’ geformuleerd met als doel om binnen de invloedssfeer van onze vereniging een preventief en correctief beleid te kunnen voeren.  Een beleid dat er dus op gericht is om excessen te voorkomen (preventief) maar eveneens  om  zonder aanzien des persoon handelend op te kunnen treden bij incidenten (correctief).  Het statuut geldt voor alle leden en op enkele punten zoals bijvoorbeeld de gedragsregels op ons terrein ook voor bezoekende teams en andere passanten. Ieder lid dient zich dan ook op de hoogte te (laten) stellen van het statuut.

  Normen en Waarden-commissie (NWC)
  Daarnaast is ook een commissie in het leven geroepen om het bestuur daarbij te ondersteunen en te adviseren. Zeker in het begin heeft dit geleid tot enkele goede resultaten en producten. Echter op het moment dat de voetbalwereld te maken kreeg met het verschrikkelijke incident in Almere hebben we als vereniging nadrukkelijk in de spiegel gekeken en moeten constateren dat (ook bij ons) het statuut nog niet goed genoeg beklijfd was binnen de vereniging. Zo bleek er nog teveel onduidelijkheid over afgesproken gedrag- en huisregels en wanneer en tot wie men zich kon wenden in het geval van incidenten. Dit was in 2012 reden voor de toenmalige commissie om het bestuur te adviseren om het statuut weer onder de aandacht te gaan brengen en actief en serieus om te gaan met de dingen die onze leden op dit terrein bezig houden.

  Vragen of opmerkingen?

  Spreek een bestuurslid aan of neem contact op met de Normen en Waarden-Commissie