• Binnen onze vereniging zijn we de afgelopen tijd bezig geweest met het versterken van het technische beleid van de club. Met deze reden is het Technische Hart opgericht.

    Zij zullen zich de komende seizoenen bezig houden met het uitvoeren van een eenduidig technisch beleid gericht op de jeugd en de senioren selectie elftallen.

    Dit Technisch Hart heeft het mandaat binnen de vereniging om voetbaltechnische beslissingen te nemen, zodat hier de komende seizoenen stappen in gemaakt kunnen worden. Uit de verschillende afdelingen van de vereniging zijn dan ook leden bereid gevonden om in hierin deel te nemen. Dit zijn: Peter Drijver (Hoofd Jeugdopleiding), Peter Wubben (Trainer 1e elftal), Dan Blokland (Technische Commissie) en Marcel Toepoel (Jeugd Technische Commissie). Door de vacante bestuursfunctie Technische Zaken, wordt het Technische Hart tijdelijk voorgezeten door onze voorzitter Arno de Man. Naar kandidaten voor de rol van Bestuurslid Technische Zaken wordt gezocht. Een profiel zal ter beschikking van belangstellenden komen.

    Vanuit het bestuur wordt het Technische Hart de komende tijd succes gewenst.