• De afgelopen weken heersen er twee nieuwe trends op ons parkeerterrein/sportpark.

  We zien dat steeds meer automobilisten hun voertuig parkeren op plekken waar dat niet is toegestaan.
  Het gaat dan voornamelijk om:

  - Het gebruik maken van de invalideparkeerplaatsen zonder dat u de benodigde parkeerkaart/-sticker heeft;
  - Het parkeren voor het hek aan de zijkant (foto 1);
  - Het parkeren naast de rij parkeervakken aan de kant van de kantine (foto 2).

  We verzoeken u om uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken!

  (elektrische) Fietsen en stepjes
  Steeds meer mensen (vooral jongeren) maken gebruik van elektrische steps of andere elektrische (vouw)fietsen.

  De laatste tijd worden er vooral veel elektrische steps "gespot" op ons sportpark. Er wordt met hoge snelheid over het sportpark en zelfs over onze velden gereden. Dat is niet de bedoeling.

  We willen iedereen die gebruik maakt van (elektrische) fietsen, brommers, scooters of steps vragen om het object te stallen in de daarvoor gecreëerde stalling op het parkeerterrein.

  Als één van de genoemde objecten in ons clubgebouw (kantine, gang, kleedkamers etc.) wordt gestald, zullen wij deze verwijderen en stallen in de daarvoor gecreëerde stalling op het parkeerterrein.