• Op vrijdag 23 september organiseerde Voetbalvereniging Spijkenisse de Algemene Ledenvergadering.

  Arno de Man (65, foto) is gekozen als nieuwe voorzitter en volgt Hans Brekelmans op die twee jaar de honneurs waarnam omdat er geen opvolger was voor Richard Sitton. Arno de Man werd unaniem gekozen en begint met zijn werkzaamheden op 15 oktober 2022.
  “Ik wil een voorzitter zijn voor alle Spijkenissers.” liet Arno de Man net na zijn benoeming weten. “Of het nu prestatiesport of breedtesport heet, het maakt mij niet uit. Ze zijn me allemaal even lief.” Arno de Man werkte bij Vopak in het dagelijks leven en bezocht bedrijven in de hele wereld om veranderingsprocessen te ontwikkelen. Hij wil de ideale voorwaarden scheppen om anderen hun werk voor Spijkenisse zo goed mogelijk te laten doen.

  Leden van Verdienste
  Daarnaast benoemde het bestuur Arie Plooster en Ben Louter tot Lid van Verdienste. Plooster en Louter waren jarenlang de drijvende krachten achter de sponsoren die massaal bij Spijkenisse toestroomden. Ook Leo van der Slot, vanwege zijn verdiensten voor het reilen en zeilen van de kantine, en Adri Fase, de alleskunner bij onderhoudswerkzaamheden werden vanwege hun werk onderscheiden met de titel Lid van Verdienste.

  Energie
  Het gebruik en de kosten voor het gebruik van die energie baart Spijkenisse ernstig zorgen. De prijzen schieten de pan uit en de toekomst is onzeker. Daarom gaf de vergadering het bestuur mandaat om een noodplan op te stellen voor de toekomst. Mocht de tendens van prijsverhogingen zich voortzetten dan zal ook Spijkenisse niet aan rigoureuze maatregelen ontkomen.
  De financiële situatie van de club is ondanks de Corona, inflatie en energiecrisis redelijk te noemen. Maatregelen van de overheden, rijk en gemeente, hebben er voor gezorgd dat het boekjaar 2020-2021 met een klein positief resultaat is afgesloten.

  Fusie
  De vergadering gaf vervolgens haar fiat voor een fusie tussen Spijkenisse en de OACN-Boys met ingang van het seizoen 2023-2024. Spijkenisse krijgt er een zaalvoetbaltak bij en de voor- en nadelen werden uitvoerig belicht.

  Het werd tevens de laatste vergadering die Hans Brekelmans voorzat als waarnemend preses. “Het ergste was het wegsturen van onze hoofdtrainer.” meende Hans Brekelmans. “Dat uitgerekend ik dat mee moest maken. Een vreselijke ervaring. Verder hoop ik dat alles goed is gegaan. Veel is op ons afgekomen. Crisis na crisis. Ik hoop mij nu weer te kunnen richten op datgene wat me het beste ligt. De jeugd. Iedereen hartelijk bedankt voor de hulp die mij geboden is.”

  Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) 1 Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) 2 Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) 3