• Vertrouwenscontactpersoon

  Voetbalvereniging Spijkenisse wil een multiculturele voetbalvereniging zijn voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, huidskleur, geaardheid of afkomst. Respect voor elkaar en sportiviteit zijn de kernwaarden binnen onze vereniging.

  De vereniging biedt de randvoorwaarden voor alle leden om te voetballen in een veilige omgeving waar waarden en normen worden gerespecteerd, zodat elk spelend lid zich kan ontwikkelen tot het niveau dat bij hem of haar past.

  Voetbalvereniging Spijkenisse doet er alles aan om een veilige sportomgeving te creƫren op haar sportpark en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. In sport wordt hieronder verstaan intimidatie en misbruik, intimidatie en machtsmisbruik, pesten en uitsluiting, agressie en geweld en alle vormen van discriminatie

  Om hieraan zo goed mogelijk uitvoering te kunnen geven heeft het bestuur besloten een vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. Het streven is te komen tot een vertrouwenscommissie met meerdere personen. John Sjamaar heeft zich bereid verklaard de rol van vertrouwenscontactpersoon op zich te nemen en zich in te zetten om een vertrouwenscommissie samen te stellen. 

  Binnen Voetbalvereniging Spijkenisse zijn er 3 vertrouwenscontactpersonen.

  De vertrouwenscontactpersonen zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@vvspijkenisse.nl
  Binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mail zal er door de vertrouwenspersoon contact met u opgenomen worden.

  Rol vertrouwenscontactpersoon (VCP)
  De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die opmerkingen, vragen of signalen hebben over grensoverschrijdend gedrag of over een concreet incident een gesprek of melding wil doen bij de vereniging. 

  Gesprekken met of meldingen aan de VCP zijn vertrouwelijk. De VCP zal in beginsel geen inhoudelijk oordeel geven of aan waarheidsvinding doen maar ondersteunt de melder met een mogelijk te volgen route.

  De VCP zal in alle gevallen dat hij op welke wijze dan ook kennis neemt van een incident m.b.t. grensoverschrijdend gedrag of misdrijf dit met het bestuur (op verzoek geanonimiseerd) bespreken of rapporteren. De VCP kan ook proactief uit eigen waarneming, andere signalen of geruchten zelf melding doen aan het bestuur. Het is aan het bestuur om verdere stappen te ondernemen en eventuele maatregelen te nemen. 

  Het belangrijkste is dat betrokkene in de eerste plaats in vertrouwen een verhaal kwijt moet kunnen en worden opgevangen in verband met emoties die daarbij kunnen spelen. De VCP kan betrokkene informeren welke vervolgstappen genomen kunnen worden.

  Wat kan een vertrouwenscontactpersoon voor jou betekenen?
  De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, lichamelijk geweld en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand de bekend is binnen onze sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur, etc.

  De activiteiten van de VCP zijn:

  • Eerste opvang/ aanspreekpunt
  • Doorverwijzen
  • Preventie activiteiten